Kansalaisopisto – opetusta aikuisille

Suomessa on lähes 200 kansalaisopistoa. Kansalaisopistot tunnetaan myös työväenopistoina sekä aikuisopistoina, ja suosituille kansalaisopistoille on puhekielessä useita eri nimityksiä ympäri Suomen. Jos eri koulutusmuotojen suosiota verrataan pelkästään oppilasmäärien kannalta, on kansalaisopisto ylivoimaisesti Suomen suosituin koulutuksen muoto, sillä vuosittain kansalaisopiston kursseille osallistuu yli 600,000 opiskelijaa! Kursseille osallistuminen on mahdollista aikaisemmasta koulutustaustasta riippuen, tästä juontaa juurensa nimi, kansalaisopisto. Opistoissa järjestetään vuosittain miljoonia opetustunteja, ja kansalaisopistot ovatkin huomattavia työllistäjiä ympäri Suomen. Kansalaisopisto löytyy jokaisesta suomalaisesta kunnasta. Kansalaisopistojen tarjonta keskittyy kädentaitoihin, musiikkiin, kielenopetukseen, liikuntaan, kuvataiteeseen sekä teatteriin ja tanssiin. Kurssitarjonta on varsin laajaa ja kattaa alleen myös paljon työllistymisen kannalta hyödyllisiä taitoja, kuten tietotekniikan kursseja ja myös yhteiskunnallisia aiheita. Opistojen tavoitteena on sivistystyön edistäminen, tarjoten ihmisille taustasta riippumatta mahdollisuuden opiskeluun. Kurssit ovat suosittuja myös maahanmuuttajien keskuudessa. Tarjolla on pitkä lista kursseja, jotka auttavat Suomen kielen ja kulttuurin oppimisessa, aina yhteyskunnallisia aiheita myöten. Oppiminen on aina sijoitus tulevaisuuteen, ja vaikka tavoitteena ei olisikaan esimerkiksi työllistyminen tai ammattitaidon kasvattaminen, saa kursseista paljon irti. Uusien taitojen oppimisen lisäksi kursseilla tutustuu uusiin mielenkiintoisiin ihmisiin, oppii hieman yleisön edessä esiintymistä, lisäksi kurssit ovat myös esimerkiksi työttömille erinomainen tapa pysyä aktiivisina, uusia taitoja oppien. Helpoin tapa tutustua tarjolla olevaan opetukseen on suunnata oman kotipaikkakunnan kansalaisopiston kotisivuille. Kotisivuilta löytää näppärästi kurssitarjonnan, aikataulut sekä myös kurssien hinnastot. Hinnat vaihtelevat hieman kurssista riippuen, osalle kursseja joutuu myös hankkimaan omat kirjat, usein esimerkiksi kielikurssit vaativat kirjojen hankkimisen. Kurssit ovat hinnoiltaan kuitenkin varsin kohtuullisia, ja esimerkiksi työttömien, sekä eläkeläisten on mahdollista päästä kursseille normaalia halvemmin hinnoin. Kaikille kursseille tulee aina ilmoittautua ennakkoon, joko netin kautta, puhelimitse tai paikallisen kansalaisopiston toimistossa. Käytännöt kurssien maksujen suhteen vaihtelevat opistosta riippuen, osa opistoista vaatii maksun jo etukäteen, kun taas osa lähettää kurssimaksun laskuna jälkikäteen postin tai sähköpostin kautta.

Kansalaisopisto on mainio paikka kouluttautua eri aloilla