Kielten opiskelu tärkeää myös lapsille

Kielten opiskelun voi aloittaa vasta aikuisena, mutta vielä tärkeämpää on kannustaa lapsia kielten opiskeluun. Tulevaisuudessa hyvästä kielitaidosta on yhä enemmän hyötyä. Yleensä lapset omaksuvat uuden kielen nopeasti, joten jos suinkin mahdollista, kannattaa jo pienelle lapselle alkaa opettaa kieliä. Hyvä keino saada lapset kiinni uuteen kieleen on viedä heidät vieraskieliseen kouluun. Tällä tavalla lapsi saa täydellisen kielitaidon lähes huomaamatta, kun kaikki kommunikaatio tapahtuu vieraalla kielellä. Monella isommalla paikkakunnalla on myös vieraskielisiä päiväkoteja, joihin kannattaa olla yhteydessä, jos haluaa saada lapset uuden kielen pariin jo alle kouluikäisinä.

Lapsia kannattaa kannustaa kielten opiskeluun.