Opiskelu kannattaa aina

Opiskeleminen on tärkeää etenkin nuorille työpaikan saamisen ja hyvän tulevaisuuden tavoittelun kannalta. Kuitenkin opiskeleminen kannattaa myös varsinaisten opintojen päätyttyä. Uuden oppiminen sekä uteliaisuus ovat osa ihmisluontoa ja se on tärkeää kaiken ikäisille. Opiskelu pitää virkeänä iästä huolimatta ja se haastaa tavoittelemaan uutta taitoa tai kuka tietää, vaikka kokonaan uutta ammattia.

Uuden oppiminen palkitsee