Opiskelua verkossa

online on tämän päivän sana, sillä internetin kehittymisen myötä olemme siirtäneet elämämme pikkuhiljaa verkkoon. Siellä on kaikki kavereista työpaikkoihin, joten verkkokoulutus ei myöskään ole mikään poikkeus. Verkossa voit nykypäivänä suorittaa niin yksittäisiä kursseja kuin jopa kokonaisen toisen asteen tutkinnon verkkolukiossa. Toki opiskeleminen verkossa vaatii runsaasti opiskelijalta itseltään, sillä se perustuu pääosin itsenäiseen opiskeluun. Luonnollisesti materiaalit ja mahdolliset luennot ovat saatavilla verkosta, mutta on opiskelijan itsensä vastuulla käydä materiaali läpi ja suorittaa vaaditut tehtävät määräaikaan mennessä. Mikäli opetuksessa on järjestettyjä oppitunteja, on opiskelijoiden nykyaikana mahdollisuus osallistua näille tunneille verkon välityksellä, kunhan heillä vain on käytössään mikrofoni ja äänentoisto. Nykyaikana sinunkin olohuoneestasi voi tulla luokkahuone.

Verkko-opinnot vaativat myös opiskelijalta paljon